Anasayfa » Mesafeli Satış Sözleşmesi ve KVKK Bilgileri

Mesafeli Satış Sözleşmesi


Sitemize giriş yapıp alışveriş bölümlerinden form doldurarak gönderim yapan tüm kullanıcılar satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar. Satış Sözleşmesi www.koyuncuk.com ile müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1

İşbu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2

SATICI BİLGILERİ Ünvanı : Koyuncuk.com (İşletme No: TR060000667728) Adres : Solakuşağı Mahallesi No. 139 Evren / Ankara Telefon : 0536 749 58 41 E-mail : [email protected]

Madde – 3

ALICI BİLGİLERİ Tüm üyeler ve alışveriş formu doldurup gönderenler: koyuncuk.com işletmesinin e-ticaret mağazası www.koyuncuk.com’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4

SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. Sipariş detayları sistemimizde saklanmakta ve alıcıya e-posta olarak da gönderilmiştir.

Madde – 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.8 – ALICI veya ALICI’nın teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak (3) iş günü içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır.

5.9 – İşbu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(üyelik gerçekleştirildikten ya da alışveriş formu gönderildikten sonra) koyuncuk.com adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde – 6

CAYMA HAKKI

6.1- Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

6.2- Taksitli satışlarda ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

6.3- Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

6.4- Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya veya 3.kişiye teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur, ayrıca zarar görmemiş haldeki ürün kutusu, kullanma kılavuzları, aksesuarlar, varsa bahse konu ürün ile birlikte verilen hediyeler de SATICI’ya ulaştırılmalıdır. Tüm belgeler ve ürünlerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden (10) gün içinde ürün bedeli(SATICI tarafından ödenen kargo gönderim bedeli düşülmek suretiyle) ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise iade talebi kabul edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI’ya aittir.

6.5- Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile göndermediği takdirde iade talebi kabul edilmeyecektir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 7

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR

Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış, yıkanmamış, özelliğini ya da tazeliğini kaybetmemiş, sağlık ve hijyen açısından yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş, denenmemiş olması şartına bağlıdır. Ayrıca;

7.1- Alıcı, cayma hakkı sona ermeden önce hizmeti ya da ürünü kullanmaya başlarsa, cayma hakkını kullanamaz.

7.2- ALICI Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların iadesine ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

7.3- Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kontrol edebilir; aksi takdirde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

7.4- Tüketici istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin cayma hakkını kullanamaz.

7.5- Tadilat veya onarım gören, orijinal şekli bozulan tüm ürün alımında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

7.6- ALICI kargo teslimatı sırasında kargosunu fiziki olarak kontrol etmek, kargo ambalajında açılma, yırtılma, yanma, lekelenme ve kargo ambalajının orijinalliğinde bozulma tespit etmesi durumunda Kargo hasar tutanağı talebinde bulunmak ve durumu derhal SATICIya bildirmekle sorumludur. Aksi durumda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 8

İSTİSNALAR

8.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

8.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 9

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Gizlilik Politikası ve KVKK Bilgileri


Bu Gizlilik Politikası, https://www.koyuncuk.com internet sitesinde hangi verileri topladığımızı, veri toplamamızın amaçlarını ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz. İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz, Gizlilik Politikası’nı ve ilgili uygulamalarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Topladığımız Veriler


Sitemizi kötü niyetli saldırılardan korumak ve istatistik amacıyla sunucumuz tarafından otomatik olarak oluşturulan günlük dosyalarını kullanırız. Bu dosyalarda sitemizde hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, bu sayfaları ne zaman, hangi işletim sistemi ve tarayıcı ile ziyaret ettiğinizle ilgili bilgilerin yanında, IP adresiniz yer alır.

Gizlilik politikası ve kullanım şartları oluşturduğunuzda, sağlamış olduğunuz internet sitesi veya uygulama adınız, şirket adınız, e-mail adresiniz, sözleşme geçerlilik tarihi ve bulunduğunuz şehrin de dahil olduğu veriler ile bu politikaları ne zaman oluşturduğunuz kayıt edilmektedir.

2. Verilerin Saklanması


Topladığımız verileri, kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız. Günlük dosyaları, en fazla 1 yıl boyunca sistemimizde tutulmakta olup, gizlilik politikası oluşturma aşamasında bizimle doğrudan paylaştığınız veriler 3 yıl boyunca sistemimizde tutulmaktadır.

3. Verilerin Paylaşımı


Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve mahkemelerden gelen bağlayıcı talepler doğrultusunda haklarımızı korumak amacı dışında verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz.

4. Çerez Politikası


Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için birçok internet sitesi tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.

Güvenlik ve analitik hizmetleri için sitemizde çerez kullanmaktayız. Ayrıca, reklam ortakları ve diğer üçüncü taraflar, sitemizde reklam yayınlamamız durumunda, sitemize gelen ziyaretçileri izlemek için çerez kullanabilir.

Bu tür izlemeler, üçüncü tarafların sunucuları aracılığıyla yapılmakta olup, veri işleme politikaları bu üçüncü tarafların gizlilik politikalarına tabidir.

Google Çerezleri


Ziyaretçilerin sitemizi ne şekilde kullandıklarını anlamak için sitemizde Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics tarafından toplanan, kaydedilen veya analiz edilen kullanıcılar hakkındaki hiçbir veri, IP adresi gibi kişisel olarak tanımlayıcı bir bilgi içermemekte olup, Google’ın kendi gizlilik politikasına uygun olarak yönetilmektedir. Google Gizlilik Politikası hakkında bilgi almak için: https://www.google.com/policies/privacy/partners

Cloudflare Çerezleri


Kötü niyetli istekleri engellemek ve DDOS saldırılarına karşı Cloudflare hizmetini kullanmaktayız. Cloudflare gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için: https://www.cloudflare.com/privacypolicy

Gravatar Çerezleri


Sitemizin Blog ve Alışveriş bölümündeki yorumlar kısmında gravatar profil fotoğrafı eklentisi kullanmaktayız. Yorum alanında girdiğiniz e-posta adresi, gravatar’da kayıtlı ise fotoğrafınız yorum alanında görüntülenecektir. Gravatar gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak için: https://automattic.com/privacy/

5. Diğer Sitelere Bağlantılar


Bu internet sitesinde, üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar (hyperlink) bulunabilir. Bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli olmayıp, bu internet siteleri ve içeriklerine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Üçüncü kişilere ait internet siteleri ile verilerinizi paylaşmadan önce, bu sitelerin gizlilik politikalarını okumayı unutmayın.

6. Haklarınız


KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizle ilgili haklara sahipsiniz. [email protected] adresine mail atarak, kişisel verilerinizle ilgili bilgi alabilirsiniz.

7. Politika Güncellemeleri


Gizlilik Politika’sında değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bu yüzden, yapılan değişiklikleri görebilmek için Gizlilik Politika’sını düzenli olarak kontrol edebilirsiniz. Sitemizin Gizlilik Politika’sı 21 Mayıs 2023 tarihinde TSİ 12:30’da güncellenmiştir.WhatsApp